About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: h0l0cau5to
Last Updated: 06/23/05 23:26
Viewed 16360 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Opæenita statistika
Napredak u igri 68.98%
Kriminalni rang Shooter (6798)
Zadnja ZavrŠena Misija Dam Rider
Vrijeme igranja 55:22
Broj dana prošlih u igri 191 dana
Broj posjeta sigurnim kuæama 205
Broj posjeta bolnici 2
Broj utapljanja 0
Sreæa 100
Broj pojedenih obroka 64
Broj popravaka vozila 26
Broj posjeta teretani 13
Broj varanja 0
Postignuæa
Broj prijeðenih misija
Postotak uspješnosti
106 poslije 197 pokusaja
53.81%
Broj graffiti-ja 29 out of 100
29%
Broj snapshot-a 48 out of 50
96%
Broj sakupljenih potkova 5 out of 50
10%
Broj sakupljenih školjaka 8 out of 50
16%
Najveæa težina dignuta na benèu 320lbs
Najveæa težina dignuta na utezima 110lbs
Najveæi košarkaški rezultat 4
Najdalji skok 48.89ft
Rezultat posljednjeg plesanja 590
Statistika igraèa
Debljina 0%
Izdržljivost 100%
Ukupno poštovanje 100%
Kapacitet pluæa 45%
Seksipil 15%
Mišièavost 32%
Vještine igraèa
Vještina vožnje 100%
Vještina letenja 70%
Vještina vožnje motora 100%
Vještina vožnje biciklom 100%
Kockanje 0%
Pilotska razina Lieutenant
Cure
Trenutni broj djevojaka 3
Broj izlazaka s curom 3
Broj uspješnih izlazaka 15
Broj neuspješnih izlazaka 2
Broj seksanja sa curom 4
Broj posjeta prostitutki 0
Napredak sa Denise 67.00%
Napredak sa Michelle 0.00%
Napredak sa Helenom 0.00%
Napredak sa Barbarom 0.00%
Napredak sa Katie 16.00%
Napredak sa Millie 33.00%
Nivo vještine oružjem
Pistol Hitman
Silenced pistol Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Machine pistol Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Bande
Najomraženija banda Ballas
Broj preuzetih teritorija 32
Broj izgubljenih teritorija 0
Postotak kontroliranog teritorija 59.26%
Broj držanih teritorija 32
Najviši broj držanih teritorija 32
Broj regrutiranih èlanova bande 121
Broj ubijenih regrutiranih èlanova bande 56
Broj ubijenih èlanova vlastite bande 101
Broj ubijenih èlanova neprijateljske bande 1168
Najveæa banda Grove Street Families
Druga najveæa banda Ballas
Treæa najveæa banda Los Santos Vagos
Novac
Novac potrošen na oružja $140.040,00
Novac potrošen na odjeæu $464,00
Novac potrošen na tetovaže $1.307,00
Novac potrošen na frizera $300,00
Novac potrošen na prostitutke $0,00
Novac potrošen na striptizete $20,00
Novac potrošen na tuning $173.109,00
Novac potrošen na hranu $128,00
Ukupan novac potrošen kupovanjem $305.948,00
Novac potrošen na auto popravke i lakiranje $2.500,00
Novac potrošen na nekretnine $558.000,00
Kockanje i kraða
Novac potrošen na kockanje $31,00
Novac dobiven kockanjem $0,00
Novac izgubljen kockanjem $31,00
Najveæi dobitak kockanjem $0,00
Najveæi gubitak kockanjem $20,00
Broj opljaèkanih kuæa 0
Broj prodanih ukradenih predmeta 0
Novac zaraðen kraðom $0,00
Najveæa kraða odjednom $0,00
Uništenje
Metci koji su pogodili
Ispaljeno metaka
14106 od 23643
59.66%
Kg iskorištenog eksploziva 130
Broj ljudi koje si ubio 2591
Broj ljudi ubijenih od drugih 581
Broj ubijenih kriminalaca 14
Broj ubijenih pripadnika bandi 1094
Broj ubojstava od posljednje kontrolne toèke 0
Ukupni broj opravdanih ubojstava 2266
Broj uništenih cestovnih vozila 767
Broj uništenih brodova 5
Broj uništenih aviona i helikoptera 114
Vrijednost uništenih posjeda $2.117.498,00
Broj pucnjavom probušenih guma 191
Broj pogodaka u glavu 1060
Broj zapoèetih požara 986
Policija
Broj podmiæivanja policije 17
Ukupan broj dobivenih wanted zvjezdica 350
Ukupan broj izbjegnutih wanted zvjezdica 279
Postotak uspješnosti 53.81%
Broj uhiæenja 0
Podvizi
Najbolji nagraðeni INSANE stunt Double insane stunt
Maksimalna udaljenost INSANE Jump-a 483.33ft
Maksimalna visina INSANE Jump-a 14
Maksimalno okretanje INSANE Jump-a 2
Maksimalna rotacija INSANE Jump-a 1185º
Broj pronaðenih Unique Jumps-a 18 out of 70
25.71%
Broj odraðenih Unique Jumps-a 12 out of 70
17.14%
Najveæa Wheelie udaljenost 1122.04ft
Najdulje Wheelie vrijeme 0:10
Najveæa Stoppie udaljenost 234.64ft
Najdulje Stoppie vrijeme 0:03
Najdulja udaljenost na 2 kotaèa 138.59ft
Najdulje vrijeme na 2 kotaèa 0:02
Posljednja potjera sa 5 ili više zvjezdica 0:39
Najdulja potjera sa 5 ili više zvjezdica 1:52
Putovanje
Ukupna prevaljena udaljenost 7493060.65ft
Udaljenost prevaljena hodanjem 718353.19ft
Udaljenost prevaljena plivanjem 32169.73ft
Udaljenost prevaljena automobilom 4316905.50ft
Udaljenost prevaljena biciklom 238193.69ft
Udaljenost prevaljena motorom 1303876.75ft
Udaljenost prevaljena brodom 100512.22ft
Udaljenost prevaljena golf vozilom 16863.41ft
Udaljenost prevaljena helikopterom 116575.73ft
Udaljenost prevaljena avionom 564210.44ft
Udaljenost prevaljena na biciklu za vježbanje 68986.66ft
Udaljenost prevaljena na tekuæoj vrpci 16413.33ft
Najdulje vrijeme na biciklu za vježbanje 13:50
Najdulje vrijeme na tekuæoj vrpci 8:00
Vrijeme na jetpack-u 0:07
Vrijeme letenja 1:18
Mini misije
Najviši nivo na Vigilante misiji 0
Broj ubijenih kriminalaca na Vigilante misiji 0
Najviši nivo na Firefighter misiji 0
Ukupni broj ugašenih požara 0
Najviši nivo na Paramedic misiji 0
Broj spašenih ljudi u Ambulance 0
Novac zaraðen u Taxiju $0,00
Broj prevezenih putnika 0
Broj prijeðenih kamionskih misija 1
Novac zaraðen na Truck misijama $1.000,00
Svodnièki nivo 2
Broj prostituiranih djevojaka 4
Novac zaraðen svodništvom $300,00
Broj izvezenih vozila 19 out of 30
Broj uvezenih vozila 0
Vrijeme potrebno za završetak Quarry misija 0
Broj isporuèenih paketa 6
Broj fotografija 71
Broj uspješno završenih nivoa u streljani 12 out of 12
Najviše parkiranih automobila u 'Valet Parking' 0
Utrkivanje
Ukupno vrijeme u bloodring-u 0
Kickstart najbolji rezultat 0
BMX najbolje vrijeme 0
NRG-500 najbolje vrijeme 0
Najbolja pozicija na 8-Track 0
Najbolje vrijeme na 8-Track 0
Najbolje kružno vrijeme na 8-Track 0:27
Najbolja pozicija na dirt track 0
Najbolje vrijeme na dirt track 0
Najbolje kružno vrijeme na dirt track 0:54
Najbolja pozicija na Lowrider Race 1
Najbolje vrijeme na Lowrider Race 1:32
Najbolja pozicija na Little Loop 6
Najbolje vrijeme na Little Loop 1:11
Najbolja pozicija na Backroad Wanderer 0
Najbolje vrijeme na Backroad Wanderer 0
Najbolja pozicija na City Circuit 6
Najbolje vrijeme na City Circuit 2:31
Najbolja pozicija na Vinewood 0
Najbolje vrijeme na Vinewood 0
Najbolja pozicija na Freeway 0
Najbolje vrijeme na Freeway 0
Najbolja pozicija na Into the Country 0
Najbolje vrijeme na Into the Country 0
Najbolja pozicija na Badlands A 1
Najbolje vrijeme na Badlands A 3:22
Najbolja pozicija na Badlands B 1
Najbolje vrijeme na Badlands B 3:16
Najbolja pozicija na Dirtbike Danger 0
Najbolje vrijeme na Dirtbike Danger 0
Najbolja pozicija na Bandito County 1
Najbolje vrijeme na Bandito County 3:02
Najbolja pozicija na Go-Go-Kart 4
Najbolje vrijeme na Go-Go-Kart 2:41
Najbolja pozicija na San Fierro Fastlane 2
Najbolje vrijeme na San Fierro Fastlane 1:49
Najbolja pozicija na San Fierro Hills 0
Najbolje vrijeme na San Fierro Hills 0
Najbolja pozicija na Country Endurance 0
Najbolje vrijeme na Country Endurance 0
Najbolja pozicija na SF to LV 0
Najbolje vrijeme na SF to LV 0
Najbolja pozicija na Dam Rider 1
Najbolje vrijeme na Dam Rider 2:20
Najbolja pozicija na Desert Tricks 3
Najbolje vrijeme na Desert Tricks 2:42
Najbolja pozicija na LV Ringroad 1
Najbolje vrijeme na LV Ringroad 2:32
Najbolje vrijeme na World War Aces 0
Najbolje vrijeme na Barnstorming 0
Najbolje vrijeme na Military Service 17:11
Najbolje vrijeme na Chopper Checkpoint 0
Najbolje vrijeme na Whirly Bird Waypoint 0
Najbolje vrijeme na Heli Hell 0

Get Stats Like These!