About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DeVL1
Last Updated: 06/19/05 19:34
Viewed 13013 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10674)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 535:50
Miniête dni w grze 52 dni
Iloœæ zapisañ gry 43
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 34
Przemalowania samochodów 0
Iloœæ odwiedzin na si³owni 0
Iloœc wpisanych kodów --
Dokonania